Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect. Cyfrowe monitorowanie opon. Zawsze. Wszędzie.

ContiConnect to cyfrowa platforma monitorowania opon firmy Continental dla flot transportowych, która jest teraz dostępna na wybranych rynkach na świecie. Poprzez cyfryzację swoich działań związanych z monitorowaniem opon dzięki systemowi ContiConnect można ograniczyć czas przestojów i koszty eksploatacji, a także zmaksymalizować oszczędności paliwa. Czujniki zamocowane wewnątrz opony przekazują dane o ciśnieniu i temperaturze w oponach przez stację Yard Reader do serwisu internetowego. Ponadto można zebrać dane o oponach za pomocą czytnika ręcznego i przesłać je do serwisu — przydaje się to wtedy, gdy pojazdy rzadko pojawiają się w dedykowanych punktach kontrolnych lub są poza zasięgiem stacji Yard Reader. Dzięki ContiConnect można otrzymywać spersonalizowane powiadomienia, które umożliwiają rozwiązywanie problemów z ciśnieniem w oponach w czasie rzeczywistym, aby uniknąć kosztownych awarii.

conticonnect-infographic-data-pl

ContiConnect — wydajne rozwiązanie do zdalnego monitorowania opon.

ContiConnect umożliwia zdalne monitorowanie ciśnienia i temperatury w oponach w czasie rzeczywistym oraz powiadamia w przypadku nagłych sytuacji. W ten sposób zapobiega awariom związanym z oponami i przynosi korzyści w postaci skrócenia czasu przestoju pojazdu. 

  • Składa się z różnych komponentów, które obejmują czujniki w oponach, stację Yard Reader, serwer, a także portal i usługi powiadamiania.
  • Monitoruje, analizuje i pokazuje ciśnienie i temperaturę w oponach całej floty w oparciu o dane z czujników w oponach zbierane przez stację na placu.
  • Wysyła alerty, jeśli ciśnienie w oponie odbiega od zadanej wartości.
  • Powiadamia grupę określonych odbiorców w wiadomości e-mail lub SMS, a w razie potrzeby sugeruje środki naprawcze.
  • Pozwala kierownikowi floty wyprzedzać pojawianie się problemów.
  • Krótszy czas przestoju całej floty, mniej prac konserwacyjnych oraz ogólne podniesienie mobilności i wydajności.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Czujnik jest zamontowany po wewnętrznej stronie opony w celu gromadzenia danych. Może on zostać zamontowany w oponie fabrycznie lub w warsztacie.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Stacja Yard Reader to składnik systemu ContiConnect zapewniający łączność, który odbiera dane od czujników z odległości około 20 metrów i przesyła je przez sieć telefonii komórkowej do serwera. Jest ona instalowana w miejscach częstego kontaktu z flotą takich jak stanowisko mycia, stacja paliwowa lub inny punkt kontrolny na placu. Sczytuje ona dane z czujników i przesyła je do serwera, gdzie są one analizowane i interpretowane.

Instrukcja instalacji stacji Yard Reader znajduje się tutaj.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Czytnik ręczny jest potrzebny do inicjacji systemu ContiConnect. Ten komponent jest używany do przypisania każdego czujnika do odpowiedniej pozycji opony w pojeździe. Łączy się on bezprzewodowo z czujnikami. Ponadto czytnik ręczny można wykorzystać do zaimportowania danych o oponach do portalu bez stacji Yard Reader.

conticonnect-components-web-portal-image

Portal ContiConnect stanowi interfejs pozwalający aktywnie monitorować stan opon we wszystkich pojazdach. Portal to strona www, z której można korzystać na każdym urządzeniu.