Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

New content item

Gdzie zużycie paliwa spotyka się z najwyższymi osiągami.

Jobs & Careers

Continental Career - Let your ideas shape the future

Układy hamulcowe, podzespoły i komponenty układów napędowych i podwozi, wskaźniki, rozwiązania z zakresu informacji i rozrywki, elektronika samochodowa, ogumienie oraz elastomery techniczne – to tylko niewielka próbka kompleksowej oferty produktowej firmy Continental.

Continental – innowacyjność, międzynarodowy charakter, dynamika

Firma Continental postrzega samą siebie jako korporację zorientowaną na wytwarzanie zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych rozwiązań. Jest ona obecnie jednym z wiodących ogólnoświatowych dostawców komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Korporacja zatrudnia obecnie około 200 000 pracowników w 53 krajach. Wedle wstępnych wyników, wartość produktów sprzedanych przez nią w roku 2014 przekroczyła 34,5 mld euro.

Ostatnie lata były dla firmy Continental czasem dynamicznych zmian oraz rozwoju na skalę globalną – wynikał on w dużej mierze z licznych przejęć, które pozwoliły korporacji jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym ogólnoświatowym rynku. Owe zmiany pozwoliły także na zdobycie wielu nowych doświadczeń. Najważniejszym z nich było uświadomienie sobie kluczowej roli kultury korporacyjnej panującej wewnątrz organizacji. Firma kładzie teraz większy nacisk na takie kwestie jak „zrównoważony rozwój”, „innowacje zorientowane na przyszłość” oraz „wzrost przynoszący zyski”.

Continental kształtuje przyszłość mobilności opartej na sieci wzajemnych powiązań

Dzięki naszym produktom możemy cieszyć się bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej przyjazną dla środowiska mobilnością. Wykorzystując swoje kluczowe kompetencje oraz oferując zaawansowane produkty i usługi, firma Continental, wraz ze swoimi klientami, przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa, komfortu oraz radości z jazdy. Jej produkty, technologie i procesy znacząco przyczyniają się do mobilności opartej na zrównoważonym rozwoju.

Kluczem do sukcesu są nasi pracownicy.

Największym atutem firmy Continental są jej pracownicy. Wymaga się od nich zaangażowania oraz zorientowania na realizowane cele. Firma docenia osiągane wyniki oraz zapewnia warunki pracy niezbędne do nieustannego podnoszenia poziomu jakości swoich produktów. Promuje takie cechy jak oddanie, wysoki poziom kwalifikacji, wykształcenie, uczestnictwo w szkoleniach, elastyczność oraz oczywiście lojalność. Korporacja inwestuje znaczne kwoty w wyposażenie stanowisk pracy we wszystkich obszarach swojej działalności. Z determinacją dąży do zapewnienia przyjaznych dla zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Wszyscy pracownicy firmy Continental mają taką samą szansę rozwoju – bez względu na wiek, narodowość, płeć, wyznawaną religię, rasę czy też orientację seksualną.

Program Employer Brand

Realizując program Employer Brand, promujemy wartości, które leżą u podstaw firmy Continental: innowacyjność, międzynarodowy charakter, pasję i sukces.

Dodatkowe informacje o naszym programie Employer Brand oraz o możliwości zatrudnienia w firmie Continental można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale Praca i kariera.