Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

New content item

Gdzie zużycie paliwa spotyka się z najwyższymi osiągami.

VAI™

VAI_teaser

VAI™ - wizualny wskaźnik pozwalający wykryć nieprawidłowo ustawioną zbieżność kół.

Wibracje odczuwane na kole kierownicy lub jego samoczynne skręcanie są dla kierowcy wyraźnymi objawami tego, że należy sprawdzić zbieżność kół. Drobne odchylenia od właściwych parametrów często pozostają jednak niezauważone. Generuje to dodatkowe, zbędne koszty wynikające z przyspieszonego zużycia opon, uszkodzeń karkasu oraz podwyższonego zużycia paliwa. Wszystkich tych objawów można uniknąć dzięki wprowadzonej przez firmę Continental technologii VAI™. 

Innowacyjny wzrokowy wskaźnik zbieżności (VAI) opracowany przez firmę Continental pomaga w osiągnięciu najniższych ogólnych kosztów eksploatacji. 

Wskaźnik VAI jest niezwykle prosty i skuteczny. W miarę zużywania się opony, umieszczone na zewnętrznym i wewnętrznym barku opony znaczniki zmieniają swój kształt. Ich porównanie pozwala zorientować się, czy koła pracują przy optymalnych ustawieniach zbieżności. Jeżeli opona zużywa się nierównomiernie, należy jak najszybciej skontrolować, a w razie konieczności skorygować zbieżność. Niewłaściwa zbieżność nie tylko obniża żywotność opony, ale także podnosi zużycie paliwa. Jeżeli obydwa wskaźniki mają taki sam kształt,  kierowca może być pewny, że ogumienie zużywa się równomiernie, a ustawienia zbieżności są właściwe. Nowa technologia VAI jest dostępna we wszystkich przeznaczonych na oś kierującą oponach trzeciej generacji w rozmiarze 22.5" (modele Conti EcoPlus HS3 oraz Conti Hybrid HS3. 

Zużycie opon wynikające z nieprawidłowego ustawienia zbieżności.

Optymalne ustawienia zbieżności

Przy poprawnie ustawionych kołach ogumienie zużywa się równomiernie po obydwu stronach.

Zbyt duża zbieżność

Skierowane za mocno do ku sobie przednie koła powodują większe zużycie opon o stronie zewnętrznej.

Zbyt duża rozbieżność

Jeśli przednie koła są ustawione rozbieżnie, wewnętrzne barki opony zużywają się szybciej niż zewnętrzne.

Znoszenie boczne

Nierównoległe ustawienie osi pojazdu powoduje ściąganie na jedną ze stron. W wyniku nieustannego korygowania toru jazdy, opony osi kierującej zużywają się bardziej po jednej ze stron.

Właściwości VAI™

Start

Korzyści wynikające ze stosowania wskaźnika VAI™:

Większe przebiegi
Optymalne ustawienia zbieżności ograniczają zużycie opon. Dzięki temu mogą one uzyskiwać przebiegi wyższe nawet o 10 %.

Maksymalizacja cyklu życia opony 
Jednostronne zużycie ogumienia często prowadzi do uszkodzenia karkasu. Właściwe parametry zbieżności pozwalają zachować maksymalną wartość odsprzedaży karkasu.

Niższe zużycie paliwa 
Pojazd w właściwie ustawioną zbieżnością opom może spalić nawet o 3% mniej paliwa - w ekstremalnych przypadkach wartość ta może być nawet wyższa.

Łatwy w użyciu system wczesnego ostrzegania 
Do odczytania oraz interpretacji wskazań nie są potrzebne żadne narzędzia oraz wiedza.