Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

Europejskie regulacje dotyczące awarii

Europejskie regulacje dotyczące awarii

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS AWARII

Caution

W przypadku awarii należy podjąć następujące kroki:

 • Zatrzymać się na pasie awaryjnym (poboczu utwardzonym) i włączyć światła awaryjne
 • Założyć kamizelkę odblaskową (kamizelkę bezpieczeństwa)
 • Umieścić trójkąt ostrzegawczy 30 metrów (100 metrów na autostradzie) za pojazdem
 • Stanąć za barierką ochronną i powiadomić policję lub pomoc drogową

W niektórych krajach obowiązują jednak lokalne przepisy dotyczące awarii. Dlatego sporządziliśmy poniższą listę, dzięki której wszyscy będą wiedzieli, co robić w poszczególnych krajach.


Continental życzy bezpiecznej podróży.

Numery alarmowe

Należy wiedzieć, co robić w razie awarii w każdym zakątku Europy!
Klikaj kraje poniżej, aby poznać wymogi prawne i dowiedzieć się, z kim należy się kontaktować w nagłym wypadku.

Numery alarmowe + wymogi prawne wg kraju:

Austria [AT]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+43 2236 40 40 2300

Nr alarmowy: 144

Policja:
133 or 112

Kiedy wzywać
Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: zabroniony

Koszty stron trzecich

 • Czasami (np. jeśli awaria wymusza zamknięcie drogi lub tunelu)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii


Belgia [BE]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+32 27 204 927

Nr alarmowy: 110 or 112

Policja:
110 or 112

Kiedy wzywać
Drogi główne: Zawsze

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać
Policja

Zależnie od sytuacji zaangażowana będzie firma „FAST” (Flandria) lub „Siabis+” (Walonia). Podnoszenie na drogach głównych przeprowadzane przez oficjalnie uznane wieże FAST po wybraniu numeru 112 (policja). FAST dostarcza także znaki; dla pojazdów >3,5 tony zapewniona będzie poduszka.

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik)

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: dopuszczony

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Belgijskie Ministerstwo Transportu i Mobilności


Bułgaria [BG]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+43 362 272 300 806

Nr alarmowy:
112

Policja:
112

Kiedy wzywać
Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać
Organy odpowiedzialne za drogi główne, dzwoniąc na policję

Kto musi zadzwonić
Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Sekretarz Stanu ds. Transportu

http://tiny.cc/360bulgaria


Chorwacja [CR]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+43 362 272 300 811

Nr alarmowy: 194

Policja:
192

Kiedy wzywać
Zawsze

Kogo wzywać
Organy odpowiedzialne za drogi główne HAC 
+385 0800 0422 lub Usługa ORYX Assistance +385 0800 18 18, można użyć także przycisku SOS na poboczu

Kto musi zadzwonić
Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Montaż ogumienia mieszanego

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: zabroniony

Koszty stron trzecich

 • Tak*
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Ustawa drogowa NN 84/11 i ustawa w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (NN 67/08 i 74/11)
http://tiny.cc/360croatia

 Jeśli kierowca nie jest w stanie usunąć pojazdu z drogi, jej zarządca natychmiast wyda zakontraktowanemu funkcjonariuszowi nakaz usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela pojazdu zgodnie art. 45, paragraf 4 ustawy drogowej (Dziennik Urzędowy 84/11) oraz art. 35, 79, 140 i 180 ustawy w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (D.U. 67/08 i 74/11), a w czasie usuwania pojazdu funkcjonariusz odpowiednio oznaczy zatrzymany pojazd.

Czechy [CZ]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+420 577 513 696

Nr alarmowy:
155 or 112

Policja:
158 or 112

Kiedy wzywać
Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać
Drogi główne: usługa assistance (800 280 281)

Pozostałe drogi: policja

Kto musi zadzwonić
Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny
Ustawa 361/2000 Sb. §45


Dania [DK]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+45 43 23 04 30

Nr alarmowy: 112

Policja:
112

Kiedy wzywać
Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać
Nr alarmowy 112

Kto musi zadzwonić
Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: dopuszczony

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa)

http://tiny.cc/360denmark


Finlandia [FI]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+358 93 299 0301

Nr alarmowy: 112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Nr alarmowy 112 

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub dowolny świadek

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny

Ogólny obowiązek udzielenia pomocy


Francja [FR]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+33 344 407 162

Nr alarmowy: 15 lub 112

Policja:
17 lub 112

Kiedy wzywać

Drogi główne i niektóre drogi krajowe: zawsze

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Agencja drogowa (przycisk SOS) lub policja (jeśli przycisk SOS nie działa)

Kto musi zadzwonić

Kierowca (niemożliwe/niedozwolone za pośrednictwem infolinii Conti360°)

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

www.economie.gouv.fr/dgccrf


Hiszpania [ES]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+34 902 111 408

Nr alarmowy:
061 lub 112

Policja:
091 lub 112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne: Usługa Assistance dzwoniąc na numer (112)

Pozostałe drogi: Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Czasami (zabezpieczenie miejsca awarii jest zwykle bezpłatne, holowanie może wiązać się z dodatkowym kosztem)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Ministerio de Fomento
www.fomento.gob.es


Holandia [NL]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+31 342 493 409

Nr alarmowy: 112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne: Rijkswaterstaat 0800-8002 (zarząd dróg) oceni sytuację dzięki kamerom/samochodom monitorującym i w razie konieczności wezwie firmę holowniczą / dodatkową ochronę.

Pozostałe drogi: Policja, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kto musi zadzwonić

Drogi główne: Rijkswaterstaat

Pozostałe drogi: Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: dopuszczony

Koszty stron trzecich

 • Czasami (np. jeśli wymagana jest dodatkowa usługa holowania)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Krajowe rozporządzenie w sprawie pojazdów ciężarowych (LVR) Ministerstwa Transportu / Generalnej Dyrekcji ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Rijkswaterstaat (RWS)

http://tiny.cc/360netherlands


Niemcy [DE]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+49 511 938 2000

Nr alarmowy: 112

Policja:
110

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik)

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: zabroniony

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Najpierw StVO, a dodatkowo Berufsgenossenschaft (BGI800)


Norwegia [NO]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+47 23 06 80 10

Nr alarmowy: 113

Policja:
112

Kiedy wzywać

Drogi główne i drogi z ograniczeniem do prędkości 60 km/h i wyższej: na żądanie partnera serwisowego lub kierowcy

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne i drogi z ograniczeniem do prędkości 60 km/h i wyższej: Policja lub strona trzecia z samochodem TMA

Pozostałe drogi: policja, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Statens Vegvesen N-301 Arbeid på vei


Polska [PL]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+48 22 577 13 60

Nr alarmowy: 999 lub 112

Policja:
997 lub 112

Kiedy wzywać

Drogi główne: zawsze

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: zabroniona

Wzór bieżnika: zabroniony

Rozmiar: zabroniony

Koszty stron trzecich

 • Nie


Portugalia [PT]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+351 252 499 980

Nr alarmowy:
112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne: AMT Autoridade (+351 211 025 800; zarząd dróg) oceni sytuację dzięki kamerom monitoringu i w razie konieczności wezwie dodatkową ochronę.

Pozostałe drogi: Policja, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze.

Kto musi zadzwonić

Drogi główne: AMT Autoridale

Pozostałe drogi: Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Czasami (zabezpieczenie miejsca awarii jest zwykle bezpłatne, holowanie może wiązać się z dodatkowym kosztem)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Niektóre firmy mogą wystawiać faktury na flotę lub bezpośrednio na jej firmę ubezpieczeniową.


Rosja [RU]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+7 4956 628 889

Nr alarmowy:
103 lub 112

Policja:
102 lub 112

Kiedy wzywać

Jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie na drodze, w razie wypadku lub uszkodzenia co najmniej dwóch pojazdów

Kogo wzywać

Policja drogowa GIBDD (102)

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub dowolny świadek

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Czasami (za nieprzestrzeganie przepisów można zostać ukaranym grzywną)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny

Wydział GIBDD Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

http://tiny.cc/360russia


Rumunia [RO]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+40 356 404 558

Nr alarmowy: 112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny
Sekretarz Stanu ds. Transportu


Serbia [RS]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+43 362 272 300 811

Nr alarmowy:
194 lub 112

Policja:
192 lub 112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Centrum informacji drogowej AMSS (+381 11 1987)

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

http://tiny.cc/360serbia


Słowacja [SK]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+420 577 513 696

Nr alarmowy:
155 lub 112

Policja:
158 lub 112

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne: Usługa Assistance (800 100 007)

Pozostałe drogi: Policja

Kto musi zadzwonić

Partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny

Ustawa drogowa (cestný zákon) nr 135/1961 Zb.


Słowenia [SI]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+43 362 272 300 811

Nr alarmowy:
112

Policja:
113 lub 112

Kiedy wzywać

Droga główna podległa DARS*: Zawsze

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Najpierw należy zadzwonić na infolinię Conti360°, by ustalić kolejne kroki i kogo wezwać.

Następnie Conti360° wezwie DARS za pośrednictwem centrum informacji o ruchu DARS (1970). Komunikację dotyczącą wymaganej usługi i zaangażowania partnerów floty powinny zawsze pozostawiać Conti360° i DARS.

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub infolinia Conti360°

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Czasami (tylko na drogach głównych podległych DARS)
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Ustawa drogowa (ZCes-1) i ustawa o zasadach ruchu drogowego (ZPrCP)

DARS:
http://tiny.cc/360slovenia

* Usuwanie przeszkód z dróg głównych/jezdni, usługi pomocy drogowej i usługi żurawi samojezdnych rozdzielono na dziewięć stref terytorialnych — obszarów baz autostradowych DARS:

strefa 1 – ACB Postojna: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.

strefa 2 – ACB Slovenske Konjice: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.

strefa 3 – ACB Ljubljana: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., Avtovleka Požar d.o.o.

strefa 4 – ACB Hrušica: AMZS d.d., Junik M d.o.o.

strefa 5 – ACB Maribor: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.

strefa 6 – ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., AMZS d.d.

strefa 7 – ACB Vransko: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.

strefa 8 – ACB Novo mesto: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.

strefa 9 – ACB Murska Sobota: AMZS d.d., Enes Draganovic s.p 


Usługodawcy wybrani dla każdej strefy będą traktowani jednakowo przez DARS d.d., który wyznaczy ich w określonej kolejności.

Szwecja [SE]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+46 31 775 80 99

Nr alarmowy:
112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Określone drogi*: Zawsze obowiązkowe

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze, wg własnego uznania

Kogo wzywać

Firma serwisowa z pojazdem TMA

Kto musi zadzwonić

Partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny

Arbetsmiljöverket (szwedzki organ właściwy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy)

http://tiny.cc/360sweden

*Droga E4 – od rozjazdu Hyttön do rozjazdu Tönnebro

Droga E16 – od rozjazdu Gustavsbro do rozjazdu Tegelbruket

Droga E18 – od granicy regionu Värmland do granicy regionu Västmanland

Droga E20 – od granicy regionu Västa Götalands do granicy regionu Västmanland

Droga główna 49 – od Olshammar (501) do Rude (50)

Droga główna 50 – od granicy regionu Ötergötlands do granicy regionu Dalarna

Droga główna 51 – od granicy regionu Ötergötlands do rozjazdu 104 (E20)

Droga główna 52 – od granicy regionu Södermalms do Kopparbergu (50)

Droga główna 63 – od granicy regionu Värmland do Kopparbergu (50)

Droga główna 68 – od Lindesbergu (50) do granicy regionu Västmanland

Droga 204 – od granicy regionu Värmland do rozjazdu Lanna (E18)

Droga 205 – od Askersund (50) do Laxå (E20); od Laxå (E20) do Degerfors (555); od Degerfors (548) do Gälleråsen (237)

Droga 207 – od Örebro (51.01.) do Odensbacken (52)

Droga 244 – od rozjazdu Lilla Mo (50) do Hammaren (63)

Droga 249 – od Rya (50) do granicy regionu Västmandsland Droa 517 – od Askersund (50) do rozjazdu 104 Vretstorp (E20)

Droga 529 – od Sandstubbetorp (E20) do rozjazdu Vretstorp (E20); od Östansjö do Hallsbergu; od Hallsbergu do Kumla (646/641) Droga 733 – od Örebro do Garphyttan (746) Droga 744 – od Örebro do Gölfallet (746)

Szwajcaria [CH]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+41 447 455 732

Nr alarmowy:
144 lub 112

Policja:
117 lub 112

Kiedy wzywać

Zawsze

Kogo wzywać Policja

Kto musi zadzwonić Partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny

Brak podstawy prawnej, ale dla bezpieczeństwa należy zadzwonić na policję. To konieczne, gdy awaria na drodze głównej dotyczy ciężkich pojazdów.


Włochy [IT]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+39 02 42 410 345

Nr alarmowy: 112

Policja:
112

Kiedy wzywać

Drogi główne: zawsze

Pozostałe drogi: tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Drogi główne: policja, ACI Global lub Europe Assistance. Tylko autoryzowane warsztaty mogą świadczyć usługi assistance na drogach głównych

Pozostałe drogi: policja

Kto musi zadzwonić

Drogi główne: Policja, partner serwisowy lub infolinia Conti360°

Pozostałe drogi: Flota (kierowca/kierownik)

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: zabroniony

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Codice della strada – numer regulaminu 176 * Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali


Węgry [HU]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+361 999 6786

Nr alarmowy: 112

Policja:
107

Kiedy wzywać

Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać

Policja

Kto musi zadzwonić

Flota (kierowca/kierownik) lub dowolny świadek

Mieszane ogumienie na osi

Marka: tylko tymczasowo

Wzór bieżnika: tylko tymczasowo

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Tak
 • Obsługa za pośrednictwem Conti360° po wcześniejszym zagwarantowaniu płatności z floty

Organ prawny
Ustawa Belügyminisztérium (BM) 30/2011. (IX. 22.)

http://tiny.cc/360hungary


Wielka Brytania [UK]

STRONY TRZECIEOGRANICZENIA MONTAŻOWEDODATKOWE INFORMACJE

Infolinia Conti360°:
+44 11 62 747 467

Nr alarmowy:
999 lub 112

Policja:
999 lub 112

Kiedy wzywać
Tylko, gdy wymagana jest poprawa bezpieczeństwa na drodze

Kogo wzywać
Organy odpowiedzialne za drogi główne (0300 123 5000) lub policja

Kto musi zadzwonić
Partner serwisowy

Mieszane ogumienie na osi

Marka: dopuszczona

Wzór bieżnika: dopuszczony

Rozmiar: tylko tymczasowo

Koszty stron trzecich

 • Nie

Organ prawny

Sekretarz Stanu ds. Transportu
http://tiny.cc/360uk


 

Niniejsza instrukcja stanowi ofertę usług w dobrej wierze firmy Continental, które odzwierciedlają dziesięciolecia doświadczenia i są nieustannie modyfikowane. Nie stanowi ona jednak oficjalnego źródła istotnych informacji, a firma Continental nie składa ani wyraźnie nie wyklucza żadnych oświadczeń czy gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) dotyczących dokładności, kompletności i aktualności zawartych w niej informacji. Wskutek tego firma Continental nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z wykorzystywania tych informacji ani za złożone przez nią nieprawdziwe oświadczenia lub popełnione błędy i zaniedbania. 

Dodatkowe informacje

Conti360° Fleet Services™

ContiFleetCheck_5

Jeszcze większy spokój i pewność na drodze. Dzięki Conti360° Fleet Services.

Czytaj więcej

Conti360° wsparcie

conti-360-just-in-case

Szybka pomoc: krajowe infolinie dostępne 24/7/365.

Czytaj więcej

Przepisy zimowe

Winter Regulations

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów.

Czytaj więcej