Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

stage_image

Dla mediów

Polska branża transportowa wczoraj, dziś i jutro: nowy raport ICAN Research dla Continental Opony Polska

22/09/2020
  • Głównymi wyzwaniami branży transportowej są pakiet mobilności i pandemia koronawirusa
  • W najbliższych latach w sektorze transportu będą nasilać się trendy polegające na dążeniu do redukcji spalania oraz redukcji emisji CO2
  • Co piąta badana firma wymienia opony jako elementy, które najłatwiej poddają się optymalizacji


ICAN Research na zalecenie Continental Opony Polska przygotował raport, zawierający informacje o tym, w jakiej kondycji znajduje się aktualnie branża transportowa, jak sobie radzi w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, jakie dominują w niej trendy, a także jakie modele i strategie działania sprawdzają się w obecnej sytuacji.


Polskie firmy transportowe znajdują się na pozycji lidera branży drogowej w Europie, jednak obecnie utrzymanie silnej pozycji wiąże się dla nich z wieloma wyzwaniami. Głównymi zagrożeniami są nowe regulacje unijne – tzw. pakiet mobilności – oraz pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.


Pakiet mobilności jest poważnym wyzwaniem dla branży transportowej, jednak z badania ICAN Research dla Continental Opony Polska wynika, że zaledwie co dziesiąta badana firma (10%) postrzega nowe regulacje jako dużą trudność. Prezesi badanych firm wskazywali na pakiet mobilności jako zagrożenie, które bacznie obserwują. Niektóre firmy pracują obecnie nad strategią dostosowania się do nowych wymagań unijnych, inne obserwują postępy prac nad regulacją. Tymczasem, zdaniem ekspertów, nawet 20% polskich przewoźników świadczących usługi na rynku europejskim może sobie nie poradzić z tym wyzwaniem.

Wyniki badania ICAN

Wyniki badania ICAN Research dla Continental Opony Polska pokazują, że polskie firmy z sektora transportu są bardzo elastyczne i potrafią w krótkim terminie dostosować się do zachodzących na rynku zmian wywołanych pandemią


Wyniki badania ICAN Research pokazują, że polskie firmy z sektora transportu są bardzo elastyczne i potrafią w krótkim terminie dostosować się do zachodzących na rynku zmian wywołanych pandemią. Zdecydowana większość (73%) firm zweryfikowała własną dojrzałość biznesową w sytuacji kryzysowej, wdrożyła plan działań (73%) i zakomunikowała go wewnątrz swojej organizacji (72%). Nieco mniej firm przeprowadziło analizę różnych scenariuszy rozwoju kryzysu (65%), a w co trzeciej (36%) powołano zespół do zarządzania trudną sytuacją. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, wielu przewoźników szuka nowych rozwiązań, pozwalających zwiększyć uzyskiwaną marżę, na przykład poprzez poszerzenie oferty, jej dywersyfikację lub specjalizację.


Kluczowe trendy długoterminowe w polskiej branży transportowejWedług uczestników badania ICAN Research dla Continental Opony Polska, głównym trendem, który powinien się utrzymać w branży transportowej w perspektywie kolejnych pięciu lat, jest wzrost popytu na usługi transportowe dla przewozów samochodowych (97%). Drugim powszechnie wskazywanym trendem jest wzrost wymagań w zakresie jakości obsługi klientów korzystających z usług branży transportowej (78%), a trzecim istotnym kierunkiem dla sektora jest rozwijająca się dbałość o bezpieczeństwo na drodze (83% wskazań firm transportowych oraz 87% firm produkcyjnych).


Według badanych, w kolejnych pięciu latach w sektorze transportu będą także nasilać się trendy dotyczące ekologii i ekonomii, czyli dążenie do redukcji spalania oraz redukcji emisji CO2. Nowe rozwiązania w tym zakresie oferują nie tylko producenci pojazdów ciężarowych, ale także producenci opon, na przykład stosując w produkcji ogumienia nowy skład mieszanek, który przyczynia się do zmniejszenia oporów toczenia, zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.


Opony są jednym z kluczowych elementów optymalizacji kosztów flotowychZ badania ICAN Research dla Continental Opony Polska wynika, że co piąta firma wymienia opony jako elementy, które najłatwiej poddają się optymalizacji. Oprócz tego ankietowani podkreślali, że właściwy dobór ogumienia pozwala obniżyć poziom zużycia paliwa nawet o 10%, a zdecydowana większość badanych (97%) uważa, że optymalizacja kosztów związanych z oponami jest ważna w zarządzaniu kosztami floty.


Zdaniem właścicieli największych polskich firm transportowych, w ciągu ostatnich pięciu lat ceny ogumienia wzrosły o ok. 10-15%, jednak za tym idzie lepsza jakość, a także większa wydajność i ekologiczność opon – mniejsza ścieralność i niższa emisja zanieczyszczeń. Według wyników badania ICAN Research, dwie trzecie przedstawicieli firm (67%) uważa, że wzrosła żywotność opon oraz liczba możliwych do przejechania kilometrów. Według 61% ankietowanych, poprawił się także wpływ opon na poziom zużycia paliwa, co oznacza, że ogumienie lepszej jakości pozwala zaoszczędzić na paliwie.


Optymalizacja kosztów związanych z oponami jest możliwa dzięki serwisowi: praktycznie wszyscy badani prowadzą przeglądy i bieżący serwis opon, aby przedłużyć ich żywotności. Najczęściej (98%) przeglądy dotyczą monitorowania ciśnienia w oponach, które odgrywa bardzo ważną rolę w zakresie optymalizacji kosztów flotowych. Odpowiednie ciśnienie przyczynia się do zmniejszenia oporów toczenia, co pozytywnie wpływa na poziom spalania paliwa i minimalizuje awaryjność ogumienia. Szczególną popularnością wśród klientów cieszą się technologie do monitorowania parametrów funkcjonowania opony, polegające na montażu czujników i udostępnianiu platformy do kontroli ciśnienia w oponach, takich jak rozwiązania Continental ContiConnect™ i ContiPressureCheck™.


Optymalizacja kosztów dotyczących ogumienia jest możliwa także przez wybór produktu: wszyscy ankietowani przy zakupie opon biorą pod uwagę cenę zakupu, a zdecydowana większość respondentów uwzględnia także liczbę kilometrów możliwych do przejechania (95%) i wpływ opon na spalanie (95%). Optymalnym rozwiązaniem dla polskich firm transportowych są produkty marek, zapewniających najlepszy stosunek ceny ogumienia do liczby możliwych do przejechania km.


Rozwój branży transportowej w Polsce: perspektywa długoterminowa

Stanisław Rosół

Stanisław Rosół, Dyrektor Handlowy Działu Opon Użytkowych w Continental Opony Polska


„W naszej opinii w perspektywie najbliższych 10 lat polska branża transportu drogowego będzie dalej rosnąć ze względu na konsolidację biznesu – duże firmy będą łączyć się z mniejszymi przedsiębiorstwami, które najbardziej odczują negatywny wpływ pakietu mobilności. Konsolidacja oznacza także większą kompleksowość przedsiębiorstw i bogatszą ofertę ich usług, co pozytywnie wpłynie na poziom obsługi klientów. Ponadto, polskie firmy będą prekursorami cyfrowych rozwiązań, które pozwolą im jeszcze bardziej zoptymalizować koszty flotowe. Obecnie na rynku wzmacnia się trend wyboru dostawcy kompleksowych rozwiązań, a nie tylko dostawcy usługi czy jednego komponentu. Duże firmy mają szersze spojrzenie na sytuację na rynku, dlatego wybierają dostawców opierając się nie tylko o cenę, ale także o inne ważne czynniki, takie jak, na przykład, obniżenie emisji CO2” – mówi Stanisław Rosół, Dyrektor Handlowy Działu Opon Użytkowych w Continental Opony Polska. „Brexit, pakiet mobilności, koronawirus, konieczność ograniczenia emisji spalin – to trudności, z którymi polski transport będzie się zmagał. Po rozmowach z liderami branży jesteśmy przekonani, że wyjdzie z tej walki zwycięsko i będzie w 2030 roku wciąż dominował na europejskim rynku” – podkreśla Stanisław Rosół.


Pełna wersja raportu ICAN Research dla Continental Opony Polska jest dostępna pod linkiem: https://www.ican.pl/b/nowe-strategie-na-trudne-czasy/PGipdwlnW

Kontakt
Ewa Ostapczuk

PR Manager

Continental Opony Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16c

02-092 Warszawa