Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

Ciężarówka przejeżdżająca obok pola, naprzeciwko góry

Odwrót od CO2

Dlaczego opory toczenia są kluczowe dla zmniejszenia emisji CO2

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) to kluczowy cel w walce ze zmianami klimatycznymi. Zmiany w branży transportowej mają pełnić ważną rolę, począwszy od poprawy efektywności paliwowej istniejących samochodów osobowych, ciężarowych i samolotów po wprowadzenie nowych pojazdów elektrycznych i infrastruktury. Dla samochodów ciężarowych obniżenie oporu toczenia opon może znacząco wpłynąć na zużycie paliwa i emisję CO2.

Jaką rolę odgrywają ciężarówki w zmianach klimatu?

Zbliżenie na ciężarówki z oponami o niskich oporach toczenia

Samochody ciężarowe z oponami o niskim oporze toczenia

1. Emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, wytwarzanych na skutek działalności człowieka, to jeden z głównych czynników, przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Branża transportowa jest jednym z największych źródeł tych emisji, głównie ze względu na konieczność spalania paliw kopalnych w celu zasilania samochodów, samolotów, statków, pociągów, ciężarówek i innych pojazdów. Na przykład emisja gazów cieplarnianych generowana przez pojazdy ciężarowe (HDV) w UE stanowiła 5% całkowitej emisji, jedną piątą wszystkich emisji wytwarzanych przez transport i około jednej czwartej emisji generowanej przez transport drogowy w 2014 r.

2. Aby temu przeciwdziałać, UE ma w planach redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 40% poniżej poziomu z 1990 r. W długiej perspektywie, Europa ma się stać do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W sektorze transportu celem jest ograniczenie emisji średnio o 15% od 2025 r. i o 30% od 2030 r. Warto zwrócić uwagę, że nowy Plan Celów Klimatycznych 2030 r., który jest obecnie przedmiotem dyskusji, proponuje zwiększenie redukcji ogólnej emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55% poniżej poziomu z 1990 r. do 2030 r.

3. Jednym z rozwiązań, stosowanych w UE do ograniczenia emisji generowanej przez pojazdy ciężarowe jest Narzędzie do obliczania zużycia energii przez pojazdy (VECTO). Od stycznia 2019 roku producenci pojazdów są zobowiązani do korzystania z VECTO w celu obliczania zużycia paliwa i emisji CO2 wszystkich nowych pojazdów ciężarowych. VECTO bazuje na szerokim zakres danych. Parametry brane pod uwagę to: rodzaj i waga pojazdu; aerodynamika; charakterystyka silnika i opon; sprawność przekładni i konfiguracja osi.

Jak opory toczenia są powiązane z emisją CO2?

Zbliżenie na opony ciężarowe o niskim oporze toczenia

Opony ciężarowe o niskim oporze toczeniaOpory toczenia opon można zdefiniować jako ilość energii zużywanej przez oponę na określonym odcinku. Jest to jedna z pięciu sił, które muszą zostać przezwyciężone, aby pojazd ruszył do przodu.

Ma to kluczowe znaczenie dla dyskusji na temat redukcji emisji CO2, ponieważ opór toczenia odpowiada za jedną trzecią zużycia paliwa przez samochód ciężarowy. Im więcej paliwa zużywa pojazd, tym więcej emituje CO2. Według UE, bez dalszych działań, emisja CO2 z pojazdów ciężarowych (HDV) maja wzrosnąć nawet o 10% w latach 2010-2030. Dobra wiadomość jest taka, że jest możliwe ograniczenie oporów toczenia, a co za tym idzie emisji CO2.

Jak możesz zmniejszyć opór toczenia?

Infografika wyjaśniająca, jak czynniki zewnętrzne wpływają na opór toczenia

Jak czynniki zewnętrzne wpływają na opory toczenia

Na opory toczenia wpływa wiele czynników:

  • konstrukcja, bieżnik i ciśnienie samej opony
  • ładunek i jego rozmieszczenie w pojeździe
  • nawierzchnia drogi
  • pogoda

Największe znaczenie dla redukcji oporów toczenia ma proces histerezy. Zachodzi on, gdy opona ugina się w momencie zetknięcia z nawierzchnią drogi, co prowadzi do utraty energii i zahamowuje pęd do przodu. Zobacz na naszej infografice.

Zastanów się nad dopasowaniem opon do potrzeb Twojego biznesu, zadbaj o optymalne ciśnienie i ustawienie kół. Oprócz regularnych przeglądów, zmiany te mogą poprawić opór toczenia, zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO2.

Znajdź oponę

Najkrótsza droga do idealnej opony.