Opony do pojazdów ciężarowych i autobusów

Fleet yard

Skutki dla Twojej firmy

Czy nowe przepisy i VECTO będą miały znaczenie dla Twojej działalności?

Krótko mówiąc: Twoja firma skorzysta na większej przejrzystości i lepszej wydajności paliwowej.

Nowe przepisy mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla (CO₂). Aby to osiągnąć, producenci samochodów ciężarowych muszą inwestować w rozwój technologii, która sprawia, że ich pojazdy są bardziej paliwooszczędne, ponieważ zużycie paliwa jest bezpośrednio związane z emisją. Standaryzacja sposobu pomiaru emisji CO₂ przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności za pośrednictwem VECTO powinna przynieść istotne korzyści dla flot pojazdów. Co najważniejsze, może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i spowodować, że Twoja flota będzie zużywać mniej paliwa i emitować mniej spalin CO₂, zapewniając jednocześnie większą przejrzystość przy porównywaniu różnych konfiguracji pojazdów.

Podczas gdy obecne przepisy są skierowane do producentów samochodów ciężarowych, już niedługo można spodziewać się kolejnych regulacji, które będą miały wpływ na operatorów flot.

Wstecz
Przepisy dotyczące emisji CO2, VECTO i efektywności paliwowej

Poprawa wydajności paliwowej

Poprzez zachęcanie producentów do ograniczania emisji swoich pojazdów, program redukcji emisji CO₂ (rozporządzenie UE 2019/1242) i VECTO doprowadzą do rozwoju technologii obniżających zużycie paliwa. Niezależnie od tego, czy doprowadzi to do zwiększenia liczby samochodów ciężarowych korzystających z hybrydowych systemów napędowych, czy też do dalszego zmniejszenia oporów toczenia opon, wynik jest taki sam: niższe koszty eksploatacji flot.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), które również twierdzi, że paliwo stanowi 30% całkowitych kosztów operacyjnych: "Efektywność paliwowa jest jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności w rozwoju i sprzedaży samochodów ciężarowych i autobusów. Dlatego też siły rynkowe zapewniają stały wzrost oszczędności paliwa i redukcję emisji CO₂".

Cele dotyczące redukcji emisji CO₂ będą kładły na to jeszcze większy nacisk, wpływając jednocześnie na proces zakupu. Do tej pory operatorzy pojazdów ciężarowych uważali, że zakup właściwego pojazdu dla ich działalności jest kłopotliwy. Choć dostępna jest ogromna różnorodność pojazdów, nie ma ogólnego punktu odniesienia, który pozwalałby oceniać je na tle innych.

Większa przejrzystość i kontrola

Jedną z głównych zalet VECTO będzie wprowadzenie przejrzystości do procesu zakupu samochodów ciężarowych i zapewnienie nabywcy większej kontroli. Dane wprowadzane do symulacji VECTO przez wszystkich producentów będą podlegały procesowi certyfikacji w oparciu o te same procesy. Zużycie paliwa przez pojazdy zostanie poparte certyfikowanymi danymi porównawczymi, ponieważ VECTO pokaże wyniki dla różnych konfiguracji sprzętu oszczędzającego paliwo. Oznacza to, że kupujący otrzymają od swojego sprzedawcy "plik informacyjny klienta" każdego nowego pojazdu. Dane porównawcze dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂ umożliwią nabywcom dokładne porównanie podobnych samochodów ciężarowych w salonie.

Ponieważ dane te zawierają również dane dotyczące oporów toczenia dla wszystkich opon w pojazdach, nabywcy będą mogli wykorzystać te informacje, aby wyszczególnić swoje ciężarówki w zależności od rodzaju pracy, jaką będą wykonywać, i sprawdzić, które opony są najbardziej odpowiednie, ponieważ zależy to w dużej mierze od profilu działalności floty. 

Komisja Europejska ma nadzieję, że rynek stanie się bardziej samoregulujący. Ciężarówki, które będą wymagały więcej paliwa, będą stopniowo wycofywane wraz ze spadkiem sprzedaży. Czystsze ciężarówki odniosą większy sukces, skłaniając producentów do większej innowacyjności, ponieważ będą oni dążyć do sprzedaży bardziej paliwooszczędnych pojazdów.

A dzięki znacznie niższym emisjom CO₂ prawdziwymi zwycięzcami będziemy my wszyscy i środowisko!

Wstecz