Opony specjalnego przeznaczenia

Porady dotyczące obchodzenia się z oponami pełnymi

Poniżej poznasz kilka podstawowych zasad dotyczących zachowania opon w użytkowaniu, które jest istotne w codziennej działalności.


Zasada numer 1: Zadbaj o wystarczający czas chłodzenia opon

W miarę możliwości należy pozostawić opony wózka widłowego do ostygnięcia na jedną zmianę, czyli  co najmniej siedem lub osiem godzin.

Rule Number 1: Sufficient cooling time for the tires

Rule Number 1: Sufficient cooling time for the tires

Zasada numer 2: Unikaj powtarzających się sytuacji przeciążenia 

Szczególnie w przypadku wózków widłowych należy odróżnić przeciążenie na przedniej osi od przeciążenia na tylnej osi sterującej.

W niezaładowanym wózku widłowym również mamy do czynienia z sytuacją przeciążenia, w tym wypadku z powodu ciężaru przeciwwagi w tylnej części.

Rule Number 2: Avoid recurring overload situations

Rule Number 2: Avoid recurring overload situations

Zasada nr 3: Dbaj o odpowiednią długość tras

Pełna opona przemysłowa przeznaczona jest do stosowania na osi skrętnej i nośnej wózka z przeciwwagą. Nadmierna odległość jazdy może powodować poważne obciążenia zarówno kierownicy, jak i koła nośnego.


Opony pełne mają ograniczenia pod względem maksymalnej odległości jazdy lub średniej odległości na godzinę ze względu na wytwarzanie ciepła. Może to mieć wpływ na oś kierowaną w przypadku pustej pracy, ale także na oś przednią podczas transportu towarów (load & carry). Limity zależą od wielu różnych czynników.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym technicznym działem obsługi klienta.

Zasada numer 3: Dbaj o odpowiednią długość tras

Zasada numer 3: Dbaj o odpowiednią długość tras

Zasada numer 4: Zachowaj odpowiednią prędkość

Opony pełne zaprojektowane są do maksymalnej prędkości około 25 km/h lub 16 mph. Jednak dozwolona średnia prędkość jest znacznie niższa (5 - 10 km/h), w przeciwnym razie opona jest narażona na uszkodzenia termiczne.

Dokładna możliwa średnia prędkość zależy od wielu czynników (np. obciążenia, długości przerw, liczby zmian, rozmiaru opon).


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym technicznym działem obsługi klienta.

Zasada numer 4: Zachowaj odpowiednią prędkość

Zasada numer 4: Zachowaj odpowiednią prędkość