Opony specjalnego przeznaczenia

Wskazówki dotyczące eksploatacji opon superelastycznych

Poniżej znajdują się podstawowe zasady użytkowania opon:


Zasada nr 1: Czas studzenia opon

Gdy jest to możliwe, pozwól oponom wózka widłowego odpocząć przez całą jedną zmianę - czyli co najmniej siedem lub osiem godzin.

Rule Number 1: Sufficient cooling time for the tires

Rule Number 1: Sufficient cooling time for the tires

Zasada nr 2: Unikaj powtarzających się przeciążeń

W przypadku wózków widłowych należy rozróżniać przeciążenie przedniej osi od przeciążenia osi tylnej (kierowanej).

Wózek widłowy bez ładunku ma standardowe obciążenie wynikające z zastosowania w tym pojeździe przeciwwagi umieszczonej z tyłu.

Rule Number 2: Avoid recurring overload situations

Rule Number 2: Avoid recurring overload situations

Zasada nr 3: Odpowiednia odległość

Opony superelastyczneprzeznaczone są do pracy wózka widłowego zarówno pod obciążeniem, jak i bez obciążenia - jednak za duży udział jednego rodzaju pracy może mieć negatywny wpływ na eksploatację opony.

Przykład: Opona superelastyczna jest zaprojektowana do jazdy do około 2000 metrów w cyklu załadowczym/rozładowczym. (w stanie pustym lub załadowanym.)

Gdy odległość ta zostanie przekroczona, np. gdy wózek widłowy rozładowuje ciężarówkę oddaloną o 2300 m, prowadzi to do przegrzania opon - zwłaszcza podczas pustych przejazdów. 

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy z faktu, że opona może być przeciążana nawet jeśli pojazd nie jest załadowany.

Rule Number 3: Adequate driving distance

Rule Number 3: Adequate driving distance

Zasada nr 4: Odpowiednia prędkość

Opony superelastyczne są zaprojektowane do jazdy z maksymalną prędkością 25 km/godz. (16 mph). 

W przypadku trudnych warunków eksploatacji, takich jak: nieutwardzone powierzchnie, nierówności lub szyny kolejowe, przez które trzeba przejechać, operator musi odpowiednio zredukować prędkość. 

W przeciwnym razie spowoduje to niepotrzebne obciążenie opon i całego pojazdu. 

Rule Number 4: Adequate speed

Rule Number 4: Adequate speed