Opony specjalnego przeznaczenia

New content item

Ludzie

Życie zawodowe

Dział Opony do Pojazdów Użytkowych nieustannie się rozwija. Naszą drogę ku przyszłości wyznaczają nowe strategie, jak również nowe produkty i technologie.

Czytaj więcej

HR Programs

HR Programs

Your talent, your career - we foster the professional development of our employees.

Czytaj więcej

Praca i kariera

Continental Career - Let your ideas shape the future

Poprzez naszą markę jako pracodawcy wyrażamy to, czego gwarantem jest dziś Continental: innowacyjność, międzynarodowy charakter, pasję i sukces.

Czytaj więcej