Opony specjalnego przeznaczenia

New content item

Patrzymy poza otaczający nas horyzont

Nie wszyscy dążą do zdobycia stanowiska menedżerskiego. Eksperci pracujący w firmie Continental mogą również rozwijać swoje kariery naukowe. Zadanie, jakie postawił przed nimi dział badań i rozwoju jest jasne: wykorzystanie najnowszych odkryć naukowych do stworzenia nadających się do wprowadzenia na rynek produktów.

Niektórzy są po prostu dobrzy w tym, co robią. Tak dobrzy, że nikt nie jest w stanie im dorównać. Dlatego też nie podejmuje się żadnych decyzji bez uprzedniego zasięgnięcia ich opinii. „Nagrodzenie” takich ekspertów poprzez awansowanie ich na stanowisko kierownicze nie byłoby właściwym sposobem wyrażania uznania dla ich umiejętności. „Nasi eksperci specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach. Naszym zadaniem jest zapewnienie im takich warunków pracy, w jakich mogą rozwijać swoje umiejętności oraz wykorzystywać swój potencjał i wiedzę” - wyjaśnia Christian Jäckel, szef zespołu odpowiedzialnego za rozwój zasobów ludzkich działu badań i rozwoju zakładów w Stöcken.

Stanowisko eksperta zostało wprowadzone w dziale projektowym firmy Continental przed dziesięciu laty. Jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia i uznania, zapewnia ono ekspertom pozycję równą szefom działów. Ścieżka kariery stoi otworem przed specjalistami, którzy nie tylko posiadają dogłębną wiedzę techniczną, lecz potrafią również przekuć ją na nadające się do sprzedaży produkty. „Oni naprawdę muszą mieć bardzo szerokie horyzonty, które powinny iść w parze ze zdolnościami menedżerskimi” - dodaje Jäckel. „Mogą decydować o inicjowaniu, pilotowaniu oraz wspieraniu innowacyjnych projektów prowadzonych w ramach całej firmy - nie tylko w obrębie jednego działu.”


Image

Wymagany jest brak ograniczeń w myśleniu

Carla Recker pełni rolę eksperta od samego początku. Jest odpowiedzialna za prowadzone w Dziale Opon badania dotyczące chemii materiałowej. Posiada tytuł doktora chemii i od 2007 roku pracuje nad uzyskaniem kauczuku naturalnego z soku korzeni mniszka lekarskiego. Celem jest zastąpienie nim stosowanego w produkcji opon kauczuku, który pozyskiwany jest z tropikalnych drzew kauczukowych. Takie rozwiązanie byłoby bardziej przyjazne dla środowiska i pozwoliłoby ograniczyć koszty logistyczne. Wraz z badaczami z Instytutu Fraunhofera oraz innymi partnerami projektu Carla Recker hoduje mniszka, testuje pierwsze wyprodukowane z niego opony, a niedługo zainicjuje pilotażowy projekt produkcji prowadzonej na skalę komercyjną. „Brak ograniczeń w myśleniu jest jak najbardziej pożądaną tu cechą - pod warunkiem, że to myślenie ma jakieś zastosowanie praktyczne” - dodaje z uśmiechem.

Rüdiger Menz również jest znany w firmie Continental ze swoich doskonałych pomysłów. Menz, który posiada tytuł doktora nauk mechanicznych, od pięciu lat opracowuje metody testowania wytrzymałości opon. Jest uznanym ekspertem w tej dziedzinie i potrafi odtworzyć rożne obciążenia działające na opony, stosując w tym celu wyrafinowane metody testowe. „Tworząc modele teoretyczne doskonale się bawię” - stwierdza Rüdiger Menz. Największym wyzwaniem jest to, by sprostały one próbie rzeczywistości. Zamiast pracować w wieży z kości słoniowej, eksperci starają się, by wyniki ich badań były użyteczne dla firmy.

Więcej pracowników niż szefów

„Oczywiście odczuwamy również pewną presję” - przyznaje Menz. „Cały czas muszę przedstawiać nowe pomysły. Wymaga się ode mnie nieustannej kreatywności.” A kiedy współpracownicy przychodzą do niego z konkretnym problemem, musi ich wysłuchać: „Często niezbędne są umiejętności menedżerskie, gdyż do realizacji moich pomysłów potrzebuję wielu, wykonujących bardziej przyziemne czynności, pomocników.”

Carla Recker i Rüdiger Menz nadzorują pracę większej liczby osób niż niektórzy szefowie.Nnad ich projektami pracują często osoby ze wszystkich działów firmy. Ale ponieważ nie są menedżerami, muszą motywować swoje zespoły w inny sposób. „Muszę być bardziej cierpliwy i muszę wykorzystywać wszystkie środki perswazji” - zauważa Carla Recker. Eksperci muszą mieć też wysokie poczucie własnej wartości, gdyż wyniki ich pracy są potem sprzedawane przez innych pracowników. „Czuję się doceniana przez współpracowników i przełożonych - naprawdę cieszę się z tego, że nie muszę zaprzątać sobie głowY sprawami personalnymi i budżetami.” Claudia Recker twierdzi, że w żadnej innej pracy nie czułaby się lepiej.

Obecnie w dziale badań i rozwoju zakładów w Stöcken pracuje 19 ekspertów. Ich wyjątkowe umiejętności zapewniają im również odpowiednią pozycję w strukturach firmy. Pod względem organizacyjnym są na poziomie menedżera działu. Podobnie jak on podlegają bezpośrednio dyrektorowi i mogą prowadzić rozmowy z innymi menedżerami, jak równy z równym. „Hierarchie nie są dla nas najważniejszą sprawą pod słońcem. Nie dokonujemy rozróżnienia pomiędzy ekspertami i menedżerami. Kluczowe znaczenie, zarówno dla rozwoju całego zespołu jak i kariery danej osoby, maja takie cechy jak jej potencjał, osiągane przez nią wyniki oraz jej przydatność dla firmy” - wyjaśnia Christian Jäckel, dyrektor ds. rozwoju personelu. Dlatego też prowadzone są odpowiednie szkolenia, również te dotyczące zdolności menedżerskich: „Eksperci muszą umieć korzystać z właściwych technik, bo oni też pełnią rolę liderów. Liderów, którzy są ekspertami.”

Kariera eksperta w firmie Continental jest modelowym przykładem sukcesu: eksperci pracują we wszystkich obszarach działalności firmy. W Dziale Opon są zatrudnieni nie tylko jako specjaliści w dziedzinie badań i rozwoju, lecz również w obszarze produkcji, inżynierii i obsługi informatycznej.