Opony specjalnego przeznaczenia

New content item

Pragniemy wspierać naszych pracowników w ich rozwoju zawodowym.

article_66w_image1

Dział Opon do Pojazdów Użytkowych nieustannie się rozwija. Naszą drogę ku przyszłości wyznaczają nowe strategie, jak również nowe produkty i technologie. Drogą tą możemy podążać wyłącznie posiadając wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Diana Hoppe, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, udzieliła wywiadu, w którym przedstawiła Dział Opon do Pojazdów Użytkowych (CVT) jako globalnego, atrakcyjnego pracodawcę.

Pani Hoppe, w jaki sposób zamierza Pani ugruntować pozycję działu CVT jako atrakcyjnego pracodawcy?

„Nasi pracownicy wiedzą, że potencjał rozwoju Działu Opon do Pojazdów Użytkowych jest równie duży, jak jego zdolność do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, realizowania pełnych wyzwań procesów, stosowania nowoczesnych technologii oraz oferowania szerokiej gamy produktów. Doceniają również płaską strukturę organizacyjną, która umożliwia szybkie i wydajne podejmowanie decyzji. Do takich wniosków doszliśmy po zeszłorocznych, międzynarodowych warsztatach dla pracowników, poświęconych atrakcyjności działu CVT.

Biorąc pod uwagę fakt, że jestem całkowicie usatysfakcjonowany swoją pracą w CVT, jak mogę się dalej rozwijać?

„Pomagamy naszym pracownikom w doskonaleniu ich kwalifikacji - zarówno pod kątem umiejętności zarządzania, jak i zdolności technicznych, społecznych czy metodologicznych. Oferujemy również programy rozwojowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w realizacji konkretnych projektów oraz pełnieniu obowiązków związanych z różnymi stanowiskami. Naszym celem jest wspieranie pracowników w pokonywaniu obaw, jakie mogą mieć w związku z całkowitą zmianą charakteru wykonywanej pracy. Jest to szczególnie ważne w aspekcie technologii przyszłości - nie możemy ograniczać naszego myślenia do samych tylko opon. Firma Continental ma bardzo wiele do zaoferowania, ponieważ jesteśmy jedynym dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego, który oferuje ogumienie oraz szeroką gamę innych technologii. Nasi pracownicy muszą starać się poznawać nowe technologie, opracowywać innowacyjne produkty oraz przekraczać własne horyzonty w zakresie technologii oponiarskich.”

Czy można pokusić się o zrobienie kariery poza zawodem wyuczonym?

„Będziemy przykładać coraz większą wagę do tego, by ścieżki kariery naszych pracowników miały indywidualny, wykraczający poza pojedyncze stanowiska charakter. Dzięki temu personel będzie mógł nieustannie rozwijać swoje kompetencje. Nie można nauczyć się innowacyjnego myślenia wykonując ciągle te same czynności. W najlepszym razie, nasi pracownicy spędzili trochę czasu w innych działach lub za granicą - czy to w ramach naszej organizacji, czy też przed dołączeniem do nas - lub pracowali dla innych firm. Kariera nie oznacza tylko pięcia się w górę hierarchii - polega również na rozszerzaniu zakresu zadań i odpowiedzialności. Nie możemy zapominać o tym, że każda ścieżka kariery ma bardzo indywidualny przebieg. Musimy również pamiętać, że nie jesteśmy „tylko” producentem opon, lecz wiodącym i liczącym się na świecie dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego. W oparciu o portfolio produktów marki Continental możemy zaoferować pracownikom szerokie perspektywy rozwoju, wykraczające poza branżę oponiarską i koncentrujące się na technologiach przyszłości".

Czy umiejętności językowe również się liczą?

„Jak najbardziej! Ponieważ CVT działa na arenie ogólnoświatowej, znajomość angielskiego stała się kluczowa. Choć posługujemy się tym językiem w wielu obszarach, to nie wszyscy pracownicy opanowali go w wystarczającym zakresie. Okazuje się, że bez znajomości angielskiego trudno jest awansować na stanowisko kierownicze lub zostać włączonym do realizacji projektów o charakterze międzynarodowym. Dlatego też kładziemy coraz większy nacisk na to, by solidna znajomość angielskiego była jednym z warunków branych pod uwagę przy rekrutacji nowych pracowników. Ponadto, w przyszłości będziemy oferować więcej kursów pomagających pracownikom w szlifowaniu angielskiego.