Opony specjalnego przeznaczenia

EarthMoving_Stage

EarthMoving

Inteligentne opony ContiEarth™

Inteligentne opony dla zastosowań przy robotach ziemnych

Dzięki inteligentnym oponom ContiEarth™ zrobisz krok ku przyszłości w zarządzaniu oponami, eliminując konieczność czasochłonnego ręcznego sprawdzania ciśnienia opon w celu wydłużenia okresu ich eksploatacji.

Wszystkie opony radialne Earthmoving od Continental są wyposażone w czujniki, które stale monitorują ciśnienie i temperaturę opon, a następnie przesyłają te informacje w czasie rzeczywistym do systemu ContiPressureCheckTM.

Poczuj różnicę

Czujniki zamontowane wewnątrz opony gwarantują dostęp do danych  w czasie rzeczywistym i zapewniają ich większą dokładność i przejrzystość.

Stałe monitorowanie parametrów opon, takich jak temperatura i ciśnienie, zmniejsza ryzyko awarii związanych z oponami oraz czas przestoju maszyny, a tym samym zwiększa efektywność Twojej floty.

Dane można zwizualizować za pomocą podręcznego narzędzia lub wyświetlacza w kabinie kierowcy.

Continental iTire Stagepicture

All Continental Radial Earthmoving tires are equipped with premounted sensors which constantly monitor inflation pressure and temperature of the tire and transmits the information in real time to the ContiPressureCheck™ system.