Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

Nowa etykieta UE dla opon

Obniż emisje spalin w swoim samochodzie.

 

Wprowadzenie nowej etykiety UE dla opon


UE zobowiązała się do ograniczenia swoich emisji gazów cieplarnianych, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Ograniczenie emisji CO2 z transportu drogowego odgrywa istotną rolę w realizacji tych celów.

Wybór bardziej paliwooszczędnych opon może przyczynić się do zmniejszenia emisji z transportu. Aby pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji, UE wprowadza nowy system oznakowania opon, który wejdzie w życie 1 maja 2021 roku.

Unijne oznakowanie opon umożliwi konsumentom w UE wybór bardziej paliwooszczędnych opon, co może prowadzić do znacznych oszczędności zarówno dla użytkowników końcowych, jak i użytkowników komercyjnych, zarówno pod względem kosztów, jak i emisji. Bezpieczeństwo ruchu drogowego ulega poprawie dzięki lepszej przyczepności na mokrej nawierzchni, a informacje na temat poziomu hałasu pomagają w zmniejszeniu zanieczyszczenia hałasem spowodowanego ruchem drogowym.

Co się zmieni dla naszych klientów i kierowców?

 • Zgodnie z nowym rozporządzeniem uwzględnione zostaną również opony autobusowe i ciężarowe (klasa opon C1, C2, C3).
 • Dodatkowe informacje (identyfikator typu opony = nr art.).
 • Oprócz standardowej etykiety dostępne są również opcje umieszczania ikon związanych z ciężkimi warunkami śniegowymi (3PMSF) i/lub przyczepnością w warunkach oblodzenia (tylko dla opon C1).
 • Klasy hałasu: ABC zastępują fale dźwiękowe.
 • Reklasyfikacja dla niższych klas oznakowania: D to nowa E; Klasa D nie jest już pusta (tylko dla opon C1 i C2); F i G łączą się, tworząc E.
 • Kod QR dla każdego identyfikatora typu opony z linkiem do unijnej bazy danych produktów (EPREL).

Nowa karta informacyjna produktu (PIS) jest generowana w bazie danych EPREL na podstawie informacji zgłoszonych przez nas jako Continental lub innych dostawców.

Obejmuje ona:

 • Informacje przedstawione na etykiecie UE w formie tabelarycznej
 • Data rozpoczęcia produkcji
 • Data zakończenia produkcji (zostanie dodana przez producenta, jeżeli będzie znana)

EPREL - Europejski Rejestr Produktów Etykietowania Energetycznego

Główny cel: Konsumenci będą mogli przeszukiwać bazę danych produktów w poszukiwaniu etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów. Dzięki kodowi QR umieszczonemu na nowej etykiecie UE dotyczącej opon konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do odpowiednich informacji na temat opon i pobrać odpowiednie informacje.

Dostawcy (producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele) muszą zarejestrować swoje opony przed ich sprzedażą na rynku europejskim.

Dostawcy mogą rejestrować swoje artykuły od 12 października 2020 r.

Konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do bazy danych EPREL od 1 maja 2021 r. Baza danych będzie dostępna za pośrednictwem publicznego portalu internetowego. 

Na co należy zwrócić uwagę?

Jako dystrybutor opon, od 1 maja 2021 r., musisz zapewnić:

 • W punkcie sprzedaży etykieta na oponach jest wyraźnie widoczna.
 • Karta informacyjna produktu jest dostępna (cyfrowo) i dostarczona w formie drukowanej na żądanie.
 • Jeżeli opona nie jest fizycznie pokazana w sklepie i jeżeli jest sprzedawana online lub na duże odległościa, informacje zostaną dostarczone w formie cyfrowej.
 • W przypadku sprzedaży opony stanowiącej część partii jednej lub kilku identycznych opon, etykieta i karta informacyjna produktu jest dostępna (w formie cyfrowej) i dostarczona na żądanie.
 • W reklamach wizualnych lub innych materiałach promocyjnych informacje o etykiecie opony są prezentowane - cyfrowo lub w formie drukowanej - za każdym razem, gdy dany typ opony jest promowany lub prezentowany.
 • Na liście produktów są podane odpowiednie symbole właściwości użytkowych i zadeklarowane klasy/wartości na etykiecie.

Jak Continental będzie cię wspierać?

Nowy układ oznakowania opon w UE

Pokazane wartości na etykiecie mogą różnić się od prawidłowych wartości na etykiecie tego produktu.

Wszystkie dostarczane przez nas opony będą zgodne z nowymi przepisami. Opony samochodowe będą dostarczane z naklejką zawierającą dodatkowe informacje, takie jak nazwa linii opon i EAN (patrz projekt).

Opony dostarczone do 1 maja 2021 r. z poprzednią etykietą nadal są zgodne z przepisami. Pewna faza przejściowa jest częścią zmiany i opony nie muszą być ponownie oznakowane, jeżeli zostaną dostarczone przed 1 maja 2021 roku. Dotyczy to również opon, które są już dostępne na rynku (np. w naszych RSD), ale są dostarczane po 1 maja 2021 roku.

Jesteśmy pewni, że przekażemy nowe wartości na etykiecie w odpowiednim czasie, abyś mógł również wykorzystać nowe oznakowanie UE, aby pomóc swoim klientom w dokonywaniu świadomych wyborów. Ponadto nowa etykieta będzie również dostępna do pobrania i wydrukowania w EPREL. Jeśli więc klient będzie potrzebował etykiety, będziesz w stanie dostarczyć ją szybko i łatwo.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o nowościach w informacjach na temat etykietowania opon, o obowiązkach w punkcie sprzedaży oraz o tym, jak Continental będzie Cię wspierać w naszym dziale FAQ.