Opony do samochodów osobowych/Van/4x4

Kiedy nie możesz polegać na pogodzie,

Kodeks Postępowania Partnera Biznesowego

Continental AG i wszystkie jej spółki zależne, w tym również podmioty, w których spółka należąca do grupy Continental po- siada udział mniejszościowy (zwane dalej łącznie „Continental”) są zobowiązane do przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności we wszystkich swoich działaniach w stosunku do pracowników, klientów, dostawców, konkurentów i innych interesariuszy. Continental uznaje fakt, że na globalnym rynku występują różne wymogi prawne i kulturowe. Continental oczekuje, że wszyscy dostawcy i klienci firmy będą postępować z taką samą rzetelnością, uczciwością i odpowiedzialnością we wszystkich aspektach swojej działalności. Niniejszy Kodeks postępowania partnera biznesowego zwraca uwagę na istotne normy zgodne z wartościami firmowymi Continental, których każdy klient i dostawca Continental musi ściśle przestrzegać.